Hyundai 81FG-40400G Fren Valfi – Valve Assy Brake

Açıklama

Hyundai 81FG-40400G Fren Valfi – Valve Assy Brake

Uyumlu Modeller:

FORK LIFT 15D-7E; 15G-7; 15G-7A; 15L-7; 15L-7A; 20D-7; 20D-7E; 20DF-7; 20G-7; 20L-7;

Ek bilgi

MARKA

HYUNDAI