Hyundai B51830060 Lift Sensörü – Sensor Lift

Açıklama

Hyundai B51830060 Lift Sensörü – Sensor Lift

Uyumlu Modeller:
FORK LIFT 15BT-7; 16B-7; 20BC-7; 20BH-7; 22B-7; 22BHA-7; 35B-7; HBF15III; HBF15T-5; HBF20-7;

Ek bilgi

MARKA

HYUNDAI